OC najemcy - kiedy warto wykupić?

2017-11-21 16:48 | Opublikował: Administrator
OC najemcy jest skutecznym zabezpieczeniem w przypadku, kiedy zamierzamy wynająć dotychczas zajmowane mieszkanie lub zakupiliśmy określony lokal z zamiarem jego najmu. Dlaczego warto w nie zainwestować mimo tego, że samo mieszkanie jest już ubezpieczone? Kto ma zadbać o ochronę mienia w lokalu i w jakim zakresie? Te i kilka innych kwestii postaramy się pokrótce wyjaśnić.

Większe ryzyko, różna odpowiedzialność

Z doświadczenia towarzystw ubezpieczeniowych wynika, że w wynajmowanych mieszkaniach dużo częściej dochodzi do szkód niż w przypadku zajmowania ich przez właściciela. Tak już niestety po prostu jest i nie można obok tego faktu przejść obojętnie. Zazwyczaj odpowiedzialność za nie dotyczy zarówno właściciela, jak i najemcy, jednak nie zawsze i nie w równym stopniu.

Umowa najmu, jeśli taka została podpisana, może określać podział odpowiedzialności za określone szkody w drodze indywidualnych ustaleń. Tu zazwyczaj przyjmuje się podział na szkody zawinione i niezawinione przez najemcę. Przykładowo, gdy doszło do zalania innego mieszkania wskutek rozszczelnienia się elementów instalacji doprowadzających wodę do urządzeń, to straty z tego tytułu będą pokryte z polisy właściciela, a nie najemcy. Oczywiście strony zawsze mogą umówić się inaczej, zależnie od rodzaju szkód.

Dobre praktyki w trakcie najmu

Uwzględniając najczęściej występujące w wynajmowanych mieszkaniach szkody można określić ich katalog z podziałem odpowiedzialności między obiema stronami. Która z nich i przed czym konkretnie powinna się zabezpieczyć, aby uniknąć przykrych konsekwencji?

Wynajmujący mieszkanie powinni wziąć na siebie ciężar ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych przez siebie i swoich bliskich. Ponadto powinni zabezpieczyć wszelkie posiadane przez siebie mienie ruchome – komputery i inny sprzęt elektroniczny, urządzenia RTV/AGD  i kosztowności przed skutkami zdarzeń losowych i kradzieży.

Z kolei właściciele wynajmowanego mieszkania powinni zadbać o ochronę posiadanego lokalu przed skutkami pożarów i innych zdarzeń losowych, a także zabezpieczenie przed kradzieżą lub zdewastowaniem elementów stałych (umeblowanie, boazeria, kafelki) i ewentualnego mienia ruchomego (pralki, lodówki itp.), które zdecydował się udostępnić najemcy na czas trwania umowy.