Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

zdjęcia artykułu 1
2017-11-21 16:50 | Opublikował: Administrator
Obowiązkowe ubezpieczenia rolne, czyli obowiązkowe OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków rolnych, choć nakazane ustawą, są dalekie od nazwania ubezpieczeniami dającymi kompleksową ochronę posiadanego gospodarstwa rolnego. Krótka analiza ich zakresu i ograniczeń powinna skłonić każdego przezornego gospodarza do rozważenia inwestycji w dobrowolne ubezpieczenia rolne.

Obowiązkowe OC rolnika - zakres ochrony

Zakres ochrony, jaką dają obowiązkowe OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolnych jest doprecyzowany w treści właściwej ustawy. Dotyczy ona każdego zajmującego się działalnością rolniczą, kogo areał przekracza 1 ha i opłaca podatek rolny. Teoretycznie na straży dopełnienia tego obowiązku powinien stać miejscowy samorząd, ale w praktyce jest to martwy zapis.

Obowiązkowe OC rolnika ochrania go przed odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich, które mogłyby zostać poszkodowane w związku z faktem posiadania i prowadzenia przez niego gospodarstwa rolnego. Dotyczy to zarówno szkód na zdrowiu (uszczerbek, kalectwo, śmierć), jak i na mieniu (uszkodzenie, zniszczenie). Maksymalny pułap, do którego odpowiada ubezpieczyciel określa ustawa i wynosi on obecnie 5 mln euro w przypadku poszkodowanych osób oraz 1 mln euro za ewentualne straty w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje również tzw pojazdy wolnobieżne, takie jak np. kombajny i inne maszyny używane przy prowadzeniu gospodarstwa. Tym samym nie ma potrzeby wykupu na nie OC komunikacyjnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych obejmuje ochroną budynki o powierzchni większej niż 20 mkw, należące do rolnika i posiadające co najmniej fundamenty i dach. Zakres ochrony jest bardzo ograniczony, bo obejmuje jedynie związane z budynkiem instalacje i mury, tynki i powłoki malarskie. I to właściwie tyle.

Podobnie ubogi jest katalog ryzyk, które przewiduje ustawa. Obejmuje on takie zdarzenia losowe, jak: ogień, huragan, nadmierne opady śniegu, powodzie i podtopienia, nawałnice, pioruny czy eksplozje.

Nietrudno sobie wyobrazić zatem sytuację, gdzie zniszczone zostaje wyposażenie mieszkania (meble, zabudowa kuchenna, sprzęt agd) albo instalacje i tynki zostaną zniszczone w wyniku awarii instalacji wodociągowej. Wówczas obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych nie pokryje żadnych strat.