Ochrona lekarzy i placówek medycznych

zdjęcia artykułu 1
2017-11-12 10:31 | Opublikował: Administrator
Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia związane z rynkiem usług medycznych.

Pewna i skuteczna ochrona przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych i innych niepożądanych zdarzeń związanych z pracą w służbie zdrowia pozwala zachować spokój i skupić się na właściwych zadaniach. Oferta jest skierowana zarówno do lekarzy i stomatologów, jak też personelu pomocniczego - pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów czy ratowników.

OC lekarza i lekarza dentysty - obowiązkowa i dobrowolna ochrona medyków i stomatologów przed finansowymi konsekwencjami pomyłek medycznych oraz innych szkód powstałych w wyniku niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaniem usług medycznych.

Ochrona przed HIV/WZW - zabezpieczenia lekarzy i innych zawodów medycznych na wypadek przypadkowego kontaktu z materiałem zakaźnym (np. w wyniku zakłucia). Polisy pozwalają sfinansować zarówno koszty diagnostyki, jak również niezbędnych kuracji.

Ubezpieczenie lokalu i wyposażenia - kompleksowe zabezpieczenie posiadanego lub wynajmowanego lokalu oraz domu, obejmujące również ochronę posiadanego sprzętu medycznego. Obejmuje m.in. zdarzenia losowe (pożary, przepięcia), kradzież czy akty wandalizmu.

Niezdolność do pracy - ubezpieczenia przydatne zwłaszcza dla lekarzy oraz innych zawodów medycznych zatrudnionych na umowach kontraktowych. Umożliwiają otrzymywanie finansowej rekompensaty za każdy dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim.

OC pielęgniarki i położnej - dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenia dedykowane dla pielęgniarek i położnych prowadzących własną praktykę lub zatrudnionych w placówkach medycznych. Chronią przed konsekwencjami błędów medycznych i innych zdarzeń związanych z wykonywaniem zawodu.

Ochrona fizjoterapeutów - ochrona przed odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia lokalu i jego wyposażenia oraz szereg innych polis, w tym m.in. rekompensaty za okres niezdolności do pracy, koszty diagnostyki i leczenia w przypadku zakażeń WZW lub HIV w toku praktyki.

Ubezpieczenia dla ratowników - kompleksowe zabezpieczenie osób wykonujących ten trudny zawód obejmujące m.in. dobrowolne OC ratownika medycznego, ochronę przed skutkami zakażeń oraz nieruchomości i sprzętu medycznego używanego w toku pracy.

Podmioty rynku medycznego - Szeroka paleta ubezpieczeń dla ZOZ i innych instytucji świadczących usługi medyczne. Począwszy od odpowiedzialności cywilnej, poprzez pokrycie kosztów obsługi prawnej, zabezpieczenie posiadanego lokalu i sprzętu, aż po grupowe ubezpieczenia pracowników.