Szkoda i co dalej? Polisy chroniące życie i zdrowie

zdjęcia artykułu 1
2018-01-08 16:42 | Opublikował: Administrator
Co robić, gdy zachorujemy lub wydarzy się nieszczęśliwy wypadek? Jak wygląda droga od zgłoszenia do odszkodowania?

Dobry i rzetelny agent zawsze poinstruuje nas, co powinniśmy zrobić, aby jakakolwiek szkoda objęta polisą została należycie zgłoszona ubezpieczycielowi. I choć zazwyczaj tak jest, to zazwyczaj od momentu zawarcia ubezpieczenia mijają miesiące, a nawet lata nim zajdzie taka konieczność. Naturalna zawodność ludzkiej pamięci, a przede wszystkim stres, jaki pojawia się przy zdarzeniach dotyczących naszego życia i zdrowia może spowodować, że nie wiemy od czego zacząć. Dlatego zamieszczamy ten krótki poradnik.

Nasza agencja wyznaje zasadę, że z Klientem jesteśmy przez cały czas. Począwszy od momentu, gdy analizujemy jego potrzeby, aż po wsparcie w procesie zgłaszania szkód czy też reklamacji od poszczególnych decyzji towarzystw ubezpieczeniowych, w których ma polisę. Kontakt z nami daje mu pewność, że wszystkie procedury zostaną dochowane a wymagana dokumentacja wypełniona zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Wypadki, zachorowania, inne zdarzenia – co robić?

Naczelną zasadą przy zgłaszaniu szkód jest prosta – nie należy z tym zwlekać. Tak szybko, jak to możliwe musimy powiadomić firmę ubezpieczeniową o zaistnieniu konkretnego zdarzenia. Dzięki temu sprawa zostanie zarejestrowana i ubezpieczyciel nie będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania lub go zmniejszyć z powodu zwłoki. W większości towarzystw obowiązuje termin 90 dni od daty wystąpienia zdarzenia (wypadku, choroby), co powinno w zupełności wystarczać. Zwłaszcza przy wsparciu agencji, która opiekuje się naszymi sprawami.

Przy okazji warto wspomnieć, że jeżeli polisa obejmuje opiekę medyczną (dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne) to powinniśmy mieć kontakt do operatora medycznego, który zorganizuje nam niezbędną opiekę. To on w naszym imieniu będzie kontaktował się z wybranymi placówkami, nie powinniśmy więc robić tego sami.

Dla łatwiejszego zobrazowania całości procesu i jego znaczenia dla ubezpieczonego posłużmy się przykładami:

Ubezpieczenie ochronne na życie i zdrowie

46-letni mężczyzna doznaje udaru mózgu, w wyniku którego nie może pracować i tym samym traci źródło dochodu, a wypłacana przez ZUS renta wystarcza jedynie na bieżące utrzymanie. Tymczasem do spłacenia pozostaje zaciągnięty niedawno kredyt konsumpcyjny, a leczenie i rehabilitacja przebiegałyby dużo szybciej z pomocą prywatnych specjalistów. Ubezpieczony posiadał dwie polisy na życie. Pierwsza była brana pod kredyt i wypłacone sumy posłużyły na jego zabezpieczenie, a druga, typowo ochronna, z której środki posłużyły na niezwłoczny dostęp do odpowiednich klinik.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczony przez rodziców 12-latek doznaje poważnego urazu podczas szkolnych zajęć na hali sportowej. Złamane ramię z przemieszczeniem i zburzeniem osi wiąże się zazwyczaj z uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie kilkunastu procent. Przy ubezpieczeniu na 50 000 zł daje to sumę co najmniej kilku tysięcy złotych, dzięki której chłopiec szybciej wróci do zdrowia i zajęć, a mogą też posłużyć na wynajęcie korepetytora gdyby potrzebował wsparcia po dłuższej nieobecności w szkole.