Ubezpieczenia chroniące życie i zdrowie

zdjęcia artykułu 1
2017-11-12 10:51 | Opublikował: Administrator
Szeroka oferta dla tych, którym zależy na zabezpieczeniu siebie oraz bliskich na każdą ewentualność.

Skuteczne zabezpieczenie zarówno dla właściciela polisy, jak i jego najbliższych osób. Od lat pomagamy chronić życie i zdrowie przed następstwami chorób, wypadków i innych nieprzewidzianych zdarzeń. Dokładne rozpoznanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań pozwala nam w sposób adekwatny dobrać formę i zakres zabezpieczenia spośród bardzo szerokiej oferty liczących się na rynku towarzystw. Stawiamy na jasne zasady i możliwie najkorzystniejsze warunki proponowanych polis.

Śmierć - ubezpieczenia chroniące najbliższą rodzinę lub inne wskazane osoby na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku zarówno przebytej choroby, jak i nieszczęśliwego wypadku. Sumę ubezpieczenia oraz rodzaj wypłacanych świadczeń określa się w polisie.

Śmierć w NW - zabezpieczenie zawierane zazwyczaj w formie umowy na jednorazową, dużą wypłatę w razie nagłej i niespodziewanej śmierci osoby ubezpieczanej np. w wyniku katastrofy w ruchu lub wypadku komunikacyjnego. Adresatami wypłat jest rodzina lub inne w polisie wskazane osoby.

Trwała niezdolność do pracy - ubezpieczenia zawierane przez osoby chcące zabezpieczyć siebie i bliskich finansowo na wypadek zdarzenia lub schorzenia, które w konsekwencji powoduje trwałe kalectwo. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas świadczenia zgodnie z zasadami w polisie.

Posagowe, zaopatrzenia dzieci - oferta łącząca kompleksową ochronę potomstwa przed skutkami chorób i wypadków z jednoczesną inwestycją w ich przyszłość. Zapewniają określoną pulę środków na życiowy start, wypłacaną zgodnie z ustaleniami w umowie.

Chorobowe i wypadkowe - ubezpieczenia umożliwiające wypłatę określonych świadczeń na wypadek szkody na zdrowiu wskutek chorób lub następstw wypadków. Towarzystwo bierze na siebie ciężar wsparcia poszkodowanego zazwyczaj do czasu pełnej rekonwalescencji.