Szkoda i co dalej? Firma, jej majątek, kadry i zysk

2018-01-12 10:48 | Opublikował: Administrator
Prowadzenie firmy niesie za sobą szereg ryzyk ubezpieczeniowych, które zazwyczaj dotyczą majątku przedsiębiorstwa, zatrudnionej kadry oraz kluczowych procesów biznesowych. Odpowiedzialny i zapobiegliwy właściciel lub zarząd powinien odpowiednio zabezpieczyć te sfery, aby móc spokojnie skupić się na tym co najważniejsze – stabilnym rozwoju swojej działalności. Wybierając rodzaj i formę ochrony warto też zawczasu wiedzieć jak przebiegają procesy zgłaszania i likwidacji szkody w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Nasza agencja wyznaje zasadę, że z Klientem jesteśmy przez cały czas. Począwszy od momentu, gdy analizujemy jego potrzeby, aż po wsparcie w procesie zgłaszania szkód czy też reklamacji od poszczególnych decyzji towarzystw ubezpieczeniowych, w których ma polisę. Kontakt z nami daje mu pewność, że wszystkie procedury zostaną dochowane a wymagana dokumentacja wypełniona zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zdarzenia losowe, problemy kadrowe, utrata zysku – co robić?

Przede wszystkim ze zgłoszeniem szkód nigdy nie należy czekać, niezależnie od tego jakich zasobów dotyczą. Uszkodzenia czy zniszczenia mienia, zdarzenie objęte ochroną grupową pracowników czy też przestój w zabezpieczonych procesach biznesowych są wydarzeniami niosącymi określone konsekwencje dla firm. Dlatego też ubezpieczyciela powiadamiamy o nich tak szybko, jak to możliwe, aby mógł nadać sprawie odpowiedni bieg i nie móc potem odmówić rekompensaty z powodu zwłoki. W zależności od rodzaju tzw. zdarzeń ubezpieczeniowych termin wynosi od 30 do nawet 90 dni, ale doświadczenie uczy, że im wcześniej uruchomimy odpowiednie procedury, tym szybciej zostanie wydana decyzja o odszkodowaniu. Cała procedura przebiegnie zdecydowanie sprawniej, jeśli poprosimy swojego doradcę lub opiekującą się interesami firmy agencję o fachową asystę podczas przygotowywania niezbędnej dokumentacji.

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają skorzystanie z niemal wszystkich możliwych narzędzi podczas zgłaszania szkód. Internet czy telefon wystarczą aby uruchomić procedurę zmierzającą do wypłaty odszkodowań, której znaczenie widać na poniższych przykładach:

Ubezpieczenie mienia od ognia i ochrona utraty zysku

W budynku produkującej tekstylia firmy z Łomży doszło do pożaru. Ogień pojawił się w nocy i mimo sprawnej akcji gaśniczej spłonęły m.in. maszyny do szycia oraz przechowywane w firmie materiały produkcyjne i przeznaczone na sprzedaż gotowe wyroby tekstylne. Straty w sprzęcie, materiałach oraz uszkodzenia nieruchomości wyceniono na około 200 tys. zł. Przedsiębiorstwo było chronione zarówno na wypadek ognia i innych zdarzeń, jak również zdecydowało się na ubezpieczenie przewidywanego zysku brutto. Rekompensata ze straty na mieniu pozwoliła przeprowadzić remont oraz zakupić maszyny i środki na ponowne uruchomienie produkcji. Tyle, że przywracanie zdolności do niej zajęło blisko kwartał, ale zapobiegliwy właściciele otrzymali środki z drugiej polisy, dzięki czemu przestój w pracy nie zachwiał płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Pakiety medyczne dla pracowników

Jedna z pracownic firmy usługowej z siedzibą w Kolnie zauważyła, że odczuwa dolegliwości przy załatwianiu swoich potrzeb fizjologicznych. Pracując w lokalnej filii dużego przedsiębiorstwa mogła skorzystać z dodatkowej ochrony zdrowotnej w ramach polisy grupowego ubezpieczenia medycznego. Przez telefon zleciła zorganizowanie wizyty u specjalisty, którą operator umówił w ciągu dni, a nie tygodni, gdyby to miało miejsce w ramach opieki publicznej. Szybka diagnoza nefrologa uchroniła kobietę przed długą przerwą w pracy i drogim leczeniem specjalistycznym, a jej pracodawcę przed wakatem na jednym z kluczowych stanowisk w firmie.