Polisa posagowa - najczęściej zadawane pytania

zdjęcia artykułu 1
2018-01-12 15:01 | Opublikował: Administrator
Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania, z jakimi spotkaliśmy się podczas rozmów z Klientami odnośnie polisy posagowej w Warcie. Powinny stanowić przydatny materiał dla osób rozważających takie połączenie ochrony i oszczędzania.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla rodzica, dziadka lub każdej innej osoby, która szuka rozwiązania łączącego w sobie ochronę oraz oszczędzanie w celu zabezpieczenia finansowej przyszłości dziecka niezależnie od scenariusza, jaki napisze życie.

W jakim wieku może zostać zawarte ubezpieczenie posagowe?

Ubezpieczającym nie może być osoba starsza niż 65 lat, natomiast współubezpieczonym dziecko przed ukończeniem 18. roku życia.

Jak długo polisa będzie chroniła moje dziecko?

Minimalny okres, na jaki nasz agent może wystawić tego rodzaju polisę to 5 lat. Zakończenia nie można ustalić wcześniej nim dziecko ukończy 18 lat i nie później niż ukończenie 25 lat. Ubezpieczony (rodzic, dziadek) nie może na koniec planowanego okresu ubezpieczenia mieć więcej niż 70 lat, w przypadku umów ze składką okresową.

Czy będą wymagane badania medyczne?

W zdecydowanej większości Klientów nie. Wystarczy jedynie wypełnienie krótkiej ankiety, w której zostaniemy zapytani o stan zdrowia. Tylko jeśli z odpowiedzi będzie wynikało, że zdrowiu może coś zagrażać, ubezpieczony zostanie skierowany na badania. Koszty pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pieniądze z czasem tracą wartość, jak temu zapobiec?

Za kilkanaście lat 100 tys. zł nie będzie miało tej samej wartości co w dniu podpisania polisy. Dlatego też towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponuje nam dobrowolną indeksację składki i tym samym sumy ubezpieczenia, dzięki czemu inflacja nie zmniejszy realnej wartości posagu.

Mam podstawową wersje polisy, czy i kiedy mogę ją rozszerzyć?

Rozszerzenia polisy o opcje dodatkowe (renta posagowa, zabezpieczenie przed inwalidztwem) można dokonać nie tylko podczas podpisywania umowy, ale również przy okazji każdej rocznicy zawarcia polisy. Wystarczy powiadomić o takim zamiarze towarzystwo ubezpieczeniowe lub załatwić sprawę korzystając ze wsparcia naszych agentów.

Co się stanie po śmierci ubezpieczonego?

Gdy rodzica lub dziadka zabraknie, ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek do końca okresu ubezpieczenia. Tym samym na pewno dziecko otrzyma określoną w umowie kwotę na życiowy start.

Jak wygląda wypłacanie renty posagowej?

W zależności od wybranego w polisie wariantu Warta będzie wypłacała 2 lub 4 procent określonej sumy ubezpieczenia w formie comiesięcznej renty. Będzie to dodatkowe wsparcie poza rentą przyznawaną w ramach ubezpieczeń społecznych.

Co się stanie, gdy właściciel polisy straci zdolność do pracy?

Taka ochrona jest dostępna w formie dodatkowego zabezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku trwałego inwalidztwa rodzica lub dziecka przejmuje na siebie opłacanie składek aż do końca okresu ubezpieczenia.

Czy mogę zabezpieczyć dziecko lub wnuka w razie mojej śmierci w wypadku?

Tak. W przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku Warta wypłaci całą sumę ubezpieczenia osobom wskazanym w polisie.

Jakie inne dodatkowe formy ochrony mogę mieć w ramach tej polisy?

Warta posag obejmuje również opcjonalne warianty na wypadek inwalidztwa objętego polisą dziecka lub wystąpienia u niego poważnego zachorowania. W pierwszym przypadku zostanie wypłacony określony procent sumy ubezpieczenia (na pokrycie wydatków związanych z dostosowaniem się do nowej sytuacji), w drugim zaś otrzyma wsparcie pomocne w szybszym powrocie do zdrowia w wysokości do 30% sumy ubezpieczenia (nie mniej niż 3 000 zł, maksymalnie 30 000 zł).