ERGO 7 - OC w życiu prywatnym

zdjęcia artykułu 1
2018-01-23 17:24 | Opublikował: Administrator
Skuteczne ubezpieczenie na wypadek, gdy my lub nasi bliscy wyrządzimy szkody innym osobom lub ich mieniu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialność cywilnej w życiu prywatnym (OC) dostępne w ramach Ergo 7 uchroni posiadacza polisy przed przykrymi konsekwencjami wyrządzenia szkody komuś innemu. W przypadku jego braku, gdyby on, jego dzieci lub zwierzęta doprowadziły do uszkodzenia czy zniszczenia mienia osób trzecich lub ich uszczerbku na zdrowiu to byłby zmuszony wypłacać odszkodowanie z własnej kieszeni.

Szeroki zakres i przystępna składka

Wybierając Ergo 7, Klient ma możliwość określenia maksymalnej sumy, jaką ubezpieczyciel będzie mógł przeznaczyć na wypłatę ewentualnych rekompensat. Warto wiedzieć, że ochrona obejmuje nie tylko jego najbliższą rodzinę (niepełnoletnie dzieci, współmałżonek), ale również osoby pracujące na jego zlecenie w gospodarstwie domowym. I to niezależnie od podstawy prawnej i formy zatrudnienia. Gdyby więc szkodę spowodowała gosposia, czy niania prowadząca wózek, nie trzeba będzie sięgać do własnej kieszeni. Podobnie rzecz ma się w przypadku zwierząt domowych, w tym przede wszystkim psów i to niezależnie od rasy.

Jak widać w powyższej tabeli katalog czynności jakie ujmuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest taki sam niezależnie od wybranego wariantu (gwiazdki). Te różnią jedynie sumy, sięgające nawet 2 mln zł.

Ochrona bez względu na miejsce i czynności

Warto wspomnieć, że ubezpieczenie swoim zakresem terytorialnym obejmuje cały świat. Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy np. wypoczywamy lub uprawiamy sport z użyciem sprzętu rekreacyjnego lub sportowego, wliczając w to m.in. wypożyczone narty. Chroni również legalnych posiadaczy broni palnej i użytkowników wózków inwalidzkich.

ERGO 7 - powrót do tekstu głównego