ERGO 7 - ubezpieczenie NNW

zdjęcia artykułu 1
2018-01-25 13:18 | Opublikował: Administrator
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące właściciela polisy oraz członków jego rodziny.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zapewnia wypłatę odszkodowań i pomoc ERGO Hestii na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Konstrukcja Ergo 7 umożliwia Klientowi wybór zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia, od której będą zależały wysokości odszkodowań. Dzięki temu dokładnie wie, na jaką pomoc będzie mógł liczyć w określonym wypadku.

Elastyczna formuła, dostosowana ochrona

Ubezpieczenie NNW pozwala ochronić siebie oraz bliskich na wypadek śmierci lub innych nieszczęśliwych zdarzeń, przy czym ich definicja obejmuje również określony katalog chorób. Podobnie jak inne rodzaje ubezpieczeń dostępnych w formule Ergo 7 Klient ma możliwość wyboru wariantu (gwiazdki) w zależności od zakresu, jaki wydaje mu się optymalny oraz wysokości składki.

Relacje między dostępnymi opcjami oraz rodzaje świadczeń, jakie w ich ramach będą wypłacane ilustruje poniższa tabela:

Jak widać, ubezpieczone mogą również zostać osoby uprawiające sporty wyczynowe, jak i przedstawiciele tzw. zawodów podwyższonego ryzyka i to niezależnie na jaki zakres (gwiazdki) zechcą być ubezpieczone. Szczegółowy wykaz tych zawodów i sportów jest zawarty w warunkach ubezpieczenia, tu wspomnijmy jedynie, że obejmuje on m.in. robotników budowlanych, leśników oraz osoby uprawiające sport i regularnie trenujące w ramach klubów, sekcji itp.

Zabezpieczenie na całym świecie

Ochrona w ramach NNW obejmuje sobą zdarzenia na terenie całego globu, więc Klient i jego bliscy będą zabezpieczeni niezależnie od tego, gdzie dojdzie do wypadku lub zachorowania. Istnieją jeszcze dodatkowe, opcjonalne rozszerzenia zakresu ochrony o m.in.:

- dzienny zasiłek z powodu pełnej niezdolności do pracy bądź nauki,
- zwrot kosztów leczenia w określonych wypadkach,
- jednorazowe świadczenie na wypadek utraty zdolności do pracy,
- świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu,
- zwrot kosztów rehabilitacji.

ERGO 7 - powrót do tekstu głównego