ERGO 7 - NNW komunikacyjne

zdjęcia artykułu 1
2018-01-26 11:37 | Opublikował: Administrator
Solidne zabezpieczenie kierowcy i pasażerów pojazdu na wypadek każdego nieszczęśliwego zdarzenia.

Ubezpieczenie ERGO 7 obejmuje sobą również następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), która chroni kierowcę i pasażerów na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Dostępne warianty umożliwiają wypłatę odszkodowań nie tylko w przypadku śmierci, czy trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale również m.in. pokrywają koszty leczenia.

Ochrona kierowcy i pasażerów

Zakres ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów w ramach Ergo 7 jest taki sam we wszystkich dostępnych wariantach (gwiazdkach), a poszczególne z nich różnią się jedynie sumą ubezpieczenia i tym samym wysokością wypłacanych świadczeń przy śmierci oraz innych zdarzeniach. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem cały świat.

Warto wspomnieć, że ubezpieczenie nie wymaga wykupienia polisy OC lub AC w ramach Ergo 7, a wskazana suma ubezpieczenia (SU) dotyczy jednej osoby. Dlatego w przypadku 5-osobowego pojazdu wyniesie ona łącznie aż 300 000 zł.

Odpowiedzialność kierowcy przy NNW

Warto pamiętać o kilku ważnych przypadkach, kiedy ubezpieczyciel będzie zwolniony z odpowiedzialności i będzie miał pełne prawo odmówić wypłaty odszkodowania gdyby doszło do wypadku. Są to w istocie standardowe wyłączenia obowiązujące praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym:

- gdy szkoda powstaje w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa, co musi wpierw stwierdzić prawomocnym orzeczeniem odpowiedni sąd,

- do zdarzenia doszło w wyniku choroby kierującego, ale tylko w wypadku gdy ta miała na zaistnienie szkody, np. zasłabnięcie chorego na cukrzycę,

- wypadek miał miejsce wskutek jakiegokolwiek rozstroju lub uszkodzenia ciała związanego z leczeniem, np. przy zażywaniu leków wpływających na zdolność kierowania.


ERGO 7 - powrót do tekstu głównego