Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW

zdjęcia artykułu 1
2017-11-12 11:21 | Opublikował: Administrator
Pełna ochrona właścicieli pojazdów, kierowców i pasażerów. Bogata oferta kilkunastu towarzystw.

Jesteśmy w stanie zaoferować pełną ochronę lub jej elementy na preferencyjnych warunkach, dobierając optymalne rozwiązania spośród oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. Począwszy od obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), poprzez autocasco (AC) i ubezpieczenia od następstw wypadków (NNW), aż po ubezpieczenia szyb i dodatkowego wyposażenia pojazdów.

OC - obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu, które chroni go przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych w związku z jego poruszaniem się. Zakres i limity kwot, jakie obejmują polisy OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

AC - autocasco to dobrowolne ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów, którzy chcą uchronić się przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą w wyniku kradzieży. Zakres ubezpieczenia obejmuje szereg zdarzeń, m.in. wypadki i kolizje, pożar lub wybuch, a także skutki zjawisk (grad, wichury, burze itp.)

Assistance - ubezpieczenia assistance obejmują szybką pomoc w razie nagłych, nieprzewidzianych sytuacji podczas możliwych podróży służbowych lub prywatnych. Ubezpieczyciel organizuje pomoc w razie awarii, kradzieży lub wypadku - holowanie, nocleg, auto zastępcze itd.

NNW kierowców i pasażerów - dobrowolna ochrona przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym również śmierci), działająca w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu nie tylko kierującego, ale i pasażerów pojazdu. Działa także poza granicami kraju.

Ochrona utraty zniżki - opcjonalne rozszerzenie ubezpieczenia OC przeznaczone dla właścicieli pojazdów, którzy wypracowali sobie zniżkę za bezszkodową jazdę i nie chcą jej stracić np. w wyniku przypadkowej kolizji. Przy ochronie zniżki towarzystwo nie uwzględni jej skutków przy następnym naliczaniu składki.

Ochrona wyposażenia dodatkowego - dedykowana dla właścicieli samochodów oraz innych pojazdów, którzy zainwestowali w ich dodatkowe wyposażenie i chcą aby ochrona również je obejmowała. Dotyczy różnych urządzeń i instalacji, m.in. sprzętu audio i video, nawigacji satelitarnej czy fotelików.

Bagaż - ubezpieczenia obejmujące ochronę przed finansowymi skutkami uszkodzeń, zniszczenia lub utraty bagażu w wyniku kradzieży. Zazwyczaj do określonej w polisie kwoty. Przydatne zwłaszcza dla osób często podróżujących prywatnie lub wysyłanych przez pracodawcę w delegacje.

Zielona Karta - jest specjalnym dokumentem używanym poza granicami Polski, który poświadcza, że właściciel danego pojazdu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jest potrzebna dla wyjeżdżających poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Norwegia, Islandia, Liechtenstein).