IKZE czy IKE? Najczęściej zadawane pytania

zdjęcia artykułu 1
2018-02-23 10:40 | Opublikował: Administrator
Pokazujemy, na czym polegają podobieństwa i różnice w ramach obu form III filaru emerytalnego.

IKZE i IKE – dwa skróty, które choć brzmią podobnie, oznaczają różne formy zabezpieczenia w ramach prywatnego kapitału emerytalnego (III filaru). Łączy je dobrowolny charakter oszczędzania, możliwość dziedziczenia zgromadzonych oszczędności oraz zachęta podatkowa ze strony państwa. Zanim zastanowimy się, czy oszczędności odkładać na IKZE lub IKE warto mieć na uwadze podstawowe różnice, które można wychwycić, gdy zapytamy o poszczególne kwestie.

Czy muszę wybierać między IKE a IKZE?

Nie. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), jak też Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to rozwiązania, które choć różne, wzajemnie się dopełniają. Najkorzystniej z punku widzenia przyszłego emeryta wypadałoby mieć oba, ale to już oczywiście kwestia indywidualnych możliwości finansowych.

Gdzie mogę otworzyć i prowadzić oba rodzaje kont?

Tu właściwie nie ma różnicy, bo katalog dostępnych instytucji jest ten sam. Konta można prowadzić w bankach, otwartych funduszach emerytalnych lub inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych oraz biurach maklerskich. Oszczędzający sami decydują komu i na jakich zasadach powierzają swoje pieniądze.

Jakie są roczne limity wpłat na IKZE i IKE?

Jeżeli chodzi o IKE, to możemy na nie wpłacić maksymalną sumę, którą oblicza się jako trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. W 2018 r. limit ten wynosi dokładnie 13 329 zł.

W przypadku IKZE maksymalną sumę wpłat oblicza się w oparciu o 4% składki jaką odprowadzamy na ZUS. W roku 2018 limit stanowi suma 5 331,60 zł.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć przy wpłacaniu na konta?

W wypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego oszczędności wypłacane po przejściu na emeryturę są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (19%). W przypadku dziedziczenia lub przekazania zgromadzonych pieniędzy nie obowiązuje podatek od spadków i darowizn.

Z kolei gromadzenie oszczędności w ramach IKZE, choć również pozwala uniknąć podatku Belki, wiąże się jednak z uiszczeniem zryczałtowanego, 10% podatku przy wypłacie po zakończeniu kariery zawodowej.

W wypadku IKZE poza ulgami mamy też do czynienia z tzw. zachętą podatkową. Polega ona na tym, że sumę składek (do limitu) możemy sobie odliczyć od podstawy opodatkowania w danym roku fiskalnym. Jeśli założymy, że wpłacamy maksymalną kwotę, to ulga PIT wyniesie odpowiednio do progu podatkowego: 959,69 zł (dla 18%), 1013 zł (19%), 1706 zł (32%).

Powyższe, a także inne ważne kwestie w przystępny sposób ilustruje tabela przygotowana przez fundusz ESALIENS (Legg Mason). Warto w szczególności zwrócić uwagę, co stanie się z pieniędzmi kiedy zajdzie konieczność wcześniejszej wypłaty.