Ubezpieczenia grupowe pracowników

zdjęcia artykułu 1
2018-03-09 01:30 | Opublikował: Administrator
Dobieramy optymalne rozwiązania w zakresie ochrony grupowej, w zależności od potrzeb każdej z firm.

Ubezpieczenia grupowe pozwalają w stosunkowo prosty i skuteczny sposób zabezpieczyć pracowników praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Nasza agencja od wielu lat pośredniczy w zawieraniu tego rodzaju umów dla pracodawców, optymalizując zakres i warunki ochrony w drodze negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Zakres ochrony grupowej pracowników

Ubezpieczenie grupowe ma przede wszystkim ochronić życie i zdrowie pracowników, którzy zdecydują się do niego przystąpić, choć może też (opcjonalnie) obejmować najbliższych członków ich rodzin. Ochrona grupowa obowiązuje na terenie całego globu przez całą dobę, a jej zakres zazwyczaj może obejmować:

śmierć pracownika – w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału, udaru oraz wypadku przy pracy,

zdrowie ubezpieczonego – poważne zachorowania, operacje chirurgiczne, pobyty w szpitalu wskutek chorób, wypadków, zawału lub udaru, pobyt na OIOM,

utratę zdolności do pracy – okresową lub trwałą (inwalidztwo), trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, zawału lub choroby, poważne uszkodzenia ciała, złamania,

utratę członków rodziny – śmierć małżonka, jego utratę w wyniku nieszczęśliwego wypadku, utratę dziecka, rodzica lub któregoś z teściów,

dzieci pracownika – w tym świadczenie za urodzenie dziecka, odszkodowanie za urodzenie martwego dziecka, utraty zdrowia przez dzieci ubezpieczonego.

Zalety i ograniczenia ochrony grupowej

Podstawową zaletą ubezpieczeń grupowych pracowników jest prosta ścieżka ich zawierania. Po zawarciu umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym a pracodawcą każdy z pracowników wypełnia jedynie deklarację przystąpienia i to w zasadzie wystarczy. Bez żadnych wywiadów, ankiet medycznych, badań lekarskich itd. Składka może być odprowadzana z jego wynagrodzenia lub obowiązek ten może przejąć na siebie firma. Jest zdecydowanie niższa niż przy ochronie indywidualnej i oscyluje zazwyczaj wokół kwoty kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Ograniczeniem są natomiast stosunkowo niskie sumy ubezpieczenia na poszczególne zdarzenia, dlatego poleganie wyłącznie na ochronie w ramach ubezpieczenia nie może zostać potraktowane jako kompleksowe zabezpieczenie potrzeb. Aby takim się stało powinno zostać uzupełnione o rozwiązania w ramach ochrony indywidualnej.