Bezpiecznie cztery kąty z Gothaer

zdjęcia artykułu 1
2018-03-11 16:32 | Opublikował: Administrator
Elastyczne ubezpieczenie domu lub mieszkania dostępne na bardzo preferencyjnych warunkach

Cztery kąty to ubezpieczenie skierowane osób poszukujących możliwie kompleksowego zabezpieczenia nieruchomości oraz zgromadzonego w nich majątku. Pozwala ochronić dom jednorodzinny z przyległościami, mieszkanie, domki letniskowe, a także obiekty będące dopiero w trakcie budowy. Elastyczność w doborze zakresu ochrony oraz przystępne warunki czynią z niego interesującą propozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych.

Co i przed czym można ubezpieczyć?

Konstrukcja polisy ma na celu zabezpieczenie przed skutkami szeregu zdarzeń, które Gothaer ujmuje w poszczególne grupy. Są nimi:

  • nieprzewidziane zdarzenia losowe – łącznie 21 zjawisk, w tym m.in. pożar, huragan, zalanie, grad, powódź, deszcz nawalny, osunięcia ziemi, szkody spowodowane przepięciami, akty wandalizmu. W uzupełnieniu także pokrycie kosztów w razie konieczności przeprowadzi i wynajmu lokalu zastępczego.
  • kradzieże z włamaniem – w zakresie również ochrona przed skutkami kradzieży rozbójniczej oraz dewastacji mienia
  • ochrona szyb i oszklenia – obejmująca całkowite lub częściowe stłuczenie okien, kabin prysznicowych, luster szyb kominkowych oraz płyt grzewczych
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – szkody wyrządzone osobom trzecim przez właściciela polisy, jego domowników oraz zwierzęta (psy, konie używane do rekreacji itd)
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu (złamania, udary, zawały serca), a także świadczeniami w razie nagłej śmierci w wypadku oraz pobytów w szpitalu
  • usługi wsparcia (assistance domowe) – organizacja i pokrycie kosztów wizyty fachowca (ślusarza, hydraulika) w razie awarii

Modułowa struktura samego ubezpieczenia pozwala precyzyjnie wybrać zarówno zakres, jak i limit świadczeń na poszczególne zdarzenia, dzięki czemu ochrona będzie nie tylko skuteczna, ale i dokładnie odpowiadająca potrzebom. Niezależnie od tego, czy ma to być ubezpieczenie pod cesję, wynajmowanego lokalu czy też kompleksowe zabezpieczenie domu wraz z garażem i architekturą ogrodu.

Warunki, limity i koszty ochrony

Polisę Cztery kąty można zawrzeć na okres roku lub dwóch z możliwością automatycznego wznawiania na kolejny okres ubezpieczenia. Składka rozpoczyna się już od 70 zł, choć jej ostateczna wysokość zależy od indywidualnie dobranego wariantu, gdyż sumę ubezpieczenia dla mienia oraz OC w życiu prywatnym ustala sam ubezpieczający.

Odgórne limity obowiązują zaś jedynie w razie wyboru ubezpieczenia NNW, gdzie można wybrać sumę 10, 20 lub 40 tys. na każdego domownika, a także ubezpieczenia kosztów lokalu zastępczego, gdzie maksymalna suma wynosi 4 tys. zł.