OC działalności gospodarczej

zdjęcia artykułu 1
2018-03-18 20:59 | Opublikował: Administrator
Ubezpieczenie, które pozwoli na spokojny rozwój każdego biznesu.

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze niesie za sobą ryzyko wyrządzenia szkody. Zarówno prywatnym osobom trzecim, jak też innym przedsiębiorstwom czy kontrahentom. Dlatego każdy przedsiębiorca musi brać pod uwagę ewentualność takich zdarzeń i być przygotowanym na ich finansowe konsekwencje. OC działalności gospodarczej pomoże skutecznie się przed nimi zabezpieczyć, dzięki czemu można skupić się wyłącznie na budowaniu pozycji rynkowej i dalszym rozwoju firmy.

Zakres ochrony w ramach OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej obejmuje potencjalne szkody wyrządzone w ramach prowadzenia samej działalności, jak również te związane z posiadaniem mienia. Ochrona może dotyczyć zarówno produktów, jak i prowadzonych przez firmę usług. Dostępne na rynku rozwiązania ubezpieczeniowe zazwyczaj mają dość elastyczną konstrukcję, dlatego przedsiębiorca (w duecie z kompetentnym doradcą) jest w stanie zabezpieczyć swój biznes dokładnie przed tym, na co może być narażony.  Dla przykładu, podstawowy katalog ryzyk w ramach ubezpieczenia Moja Firma od Ergo Hestii obejmuje:

  • szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem lub posiadaniem budynku lub lokalu (w tym wynajmowanego),
  • szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mienia, w tym mienia wynajmowanego,
  • szkody wynikające z wprowadzania produktów do obrotu,
  • czyste straty finansowe,
  • szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wspomniane powyżej czyste straty finansowe to uszczerbek majątkowy, który nie powstaje bezpośrednio w wyniku szkody na mieniu lub osobie.  Może to być np. konieczność remontu budynku (i wynikły z tego przestój w prowadzonej działalności), który spowodowały wady konstrukcyjne powstałe na skutek błędu wykonawcy.

Warunki i zasady ubezpieczenia OC działalności

Sumy gwarancyjne w ramach OC działalności gospodarczej zazwyczaj oscylują w zakresie od 100 tys. do 2 mln zł, a ustalając ich wysokość należy brać pod uwagę charakter i rozmach działalności. Z kolei wysokość składki zależy od jej rodzaju (według PKD) oraz oczekiwanej sumy gwarancyjnej. Jest to związane z oczywistym faktem, że ryzyko w ramach poszczególnych rodzajów działalności jest mocno zróżnicowane. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych klauzul, w tym np. odpowiedzialności za szkody powstałe poza terytorium RP, oc przechowawcy, oc za szkody wyrządzone przez półprodukt, czy też zabezpieczenie na wypadek konieczności wycofania wadliwego produktu z rynku.