Ubezpieczenie wadium - gwarancje ubezpieczeniowe

zdjęcia artykułu 1
2018-03-21 02:09 | Opublikował: Administrator
Rozwiązanie ubezpieczeniowe dla firm ciągle poszukujących nowych okazji biznesowych, bez konieczności zamrażania dostępnych środków.

Gwarancje ubezpieczeniowe są bardzo cennym instrumentem dla przedsiębiorstw zdolnych do wykonywania wielu kontraktów w tym samym czasie. Pozwalają im znajdować okazje biznesowe bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Ubezpieczenie wadium pozwala nie tylko podnieść wiarygodność wobec kontrahentów, ale również rozwijać się ubezpieczonym firmom bez niepotrzebnych przestojów.

Wadium i wiarygodność w jednym

Ubezpieczenie wadium to forma gwarancji ubezpieczeniowych wykorzystywanych przed podmioty zamierzające składać oferty na świadczenie swoich usług w ramach ogłaszanych postępowań przetargowych. Gwarantem jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które decyduje się udzielić gwarancji za podmiot składający ofertę w przetargu (biorąc na siebie ryzyko), a beneficjentem staje się firma lub instytucja organizująca przetarg.

Przedmiotem ubezpieczenia wadium jest kwota, która jest wymagana jako konieczny warunek przystąpienia do przetargu. Jest to więc zdecydowanie poręczniejsza formą zabezpieczenia także z punktu widzenia zamawiającego, gdyż ten nie musi brać na siebie odpowiedzialności za środki powierzone mu na czas samego postępowania.

Zakres i korzyści z gwarancji ubezpieczeniowych

Umowa między towarzystwem ubezpieczeniowym, a podmiotem szukającym gwarancji jest poprzedzona oceną ryzyka, tym samym dodatkowo uwiarygadniając potencjalnego zwycięzcę postępowania. Co do zakresu to firma ubezpieczeniowa zazwyczaj zobowiązuje się zapłacić wadium, gdyby podmiot, za który poręczyła został wybrany w przetargu, ale:

  • odmówił podpisania umowy z zamawiającym mimo braku zmian warunków zapisanych w ofercie
  • nie zdołał wywiązać się z zobowiązań, które wynikały z ogłoszonych warunków przetargu

Co do sumy gwarancyjnej, to ubezpieczenie wadium opiewa na kwotę wymaganą przez organizatora przetargu. Zazwyczaj jest procentowy ułamek wartości samego zamówienia. Z kolei czas trwania ubezpieczenia określa termin związania ofertą podany w specyfikacji przetargu (1-3 miesiące w przypadku zamówień publicznych).