Gwarancje kontraktowe - zabezpieczenie inwestycji

zdjęcia artykułu 1
2018-03-28 17:06 | Opublikował: Administrator
Ubezpieczenia służące ochronie inwestycji i kapitału przedsiębiorstw lub instytucji publicznych.

Gwarancje kontraktowe są powszechnie stosowanym instrumentem zabezpieczającym właściwe realizowanie umów. Firmy i instytucje zamawiające określone towary lub usługi chronią się w ten sposób przed błędami czy zaniechaniami wykonawców. Z kolei Ci drudzy mogą dzięki nim dodatkowo uwiarygodnić się przed potencjalnym inwestorem, zwiększając znacząco szansę na zostanie zleceniobiorcą.

Gwarancje kontraktowe – na każdym etapie umowy

Gwarancje kontraktowe są formą gwarancji ubezpieczeniowych wymaganych przez inwestorów od wykonawców. Mogą przybierać trzy podstawowe formy, w zależności od tego na jakim etapie są zastosowane. Zastosowanie każdej z nich gwarantuje kompleksową ochronę inwestycji, dając zamawiającemu pewność, że w razie czarnego scenariusza ubezpieczyciel zrekompensuje mu środki, które zostały zainwestowane.

 

Gwarancje należytego wykonania kontraktu – udzielane na wniosek przedsiębiorstwa, które podejmuje się realizacji inwestycji czy zlecenia. Udzielające ich towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty beneficjentowi umowy określonej kwoty, w razie gdyby wykonawca dopuścił się nieprawidłowości przy realizacji kontraktu i zarazem odmówił naprawy powstałej w ten sposób szkody.

 

Gwarancje zwrotu zaliczki – stosowane jako zabezpieczenie środków powierzonych wybranemu wykonawcy na realizację inwestycji. Udzielająca gwarancji firma ubezpieczeniowa zrekompensuje inwestorowi poniesione nakłady, gdyby przedsiębiorstwo podejmujące się zlecenia nie zdołało go wykonać i zwrócić pobranych pieniędzy w terminie.

 

Gwarancje usunięcia wad i usterek – udzielana przez towarzystwa ubezpieczeniowe na wniosek podmiotów realizujących umowy. Ubezpieczyciel bierze na siebie ciężar zobowiązań w razie gdyby już po zakończeniu inwestycji wykonawca nie był w stanie usunąć ujawnianych wad czy usterek w przedmiocie zamówienia.

 

Ubezpieczenie z korzyścią dla obu stron kontraktu

Rzut oka na zalety gwarancji kontraktowych pozwala łatwo zrozumieć, dlaczego tak często zabezpieczają one umowy na rynku krajowym i międzynarodowym. Ubezpieczyciele udzielając ich wykonawcy dokonują niezależnej oceny ryzyka, podnosząc tym samym wiarygodność oferenta w oczach inwestora. Ponadto pozwalają mu uniknąć angażowania własnych zasobów pieniężnych i uniknąć konieczności (i kosztów) ewentualnego kredytu bankowego. Z kolei organizacja, która zdecydowała się na umowę z zabezpieczonym w ten sposób przedsiębiorstwem, ma pewność że w razie uchybień kontrahenta dostanie szybki zwrot poniesionych kosztów.