Grupy otwarte - szeroka ochrona dla każdego

zdjęcia artykułu 1
2018-04-10 10:43 | Opublikował: Administrator
Powszechnie dostępne ubezpieczenia grupowe, dostępne praktycznie dla wszystkich bez względu na wiek i miejsce zatrudnienia.

Grupy otwarte to ubezpieczenia dla osób poszukujących kompleksowej ochrony na różne życiowe sytuacje. Śmierć, choroba czy inne wypadki mogą poważnie skomplikować sytuację finansową zarówno ubezpieczonych, jak i ich rodzin, dlatego pomoc ze strony ubezpieczyciela może pomóc im przetrwać te trudne chwile. Dostępne na rynku rozwiązania pozwalają na stosunkowo szeroki zakres ochrony, a szybka ścieżka ubezpieczenia (brak badań) i niewysokie składki sprawiają, że są dostępne właściwie dla każdego.

Grupy otwarte - zakres i warunki ochrony

Grupy otwarte to ubezpieczenia, które zazwyczaj poleca się przedstawicielom wolnych zawodów, osobom prowadzącym małą działalność gospodarczą lub pracownikom, którzy z różnych przyczyn nie mogą (lub nie chcą) zostać objęci grupowym ubezpieczeniem w miejscu zatrudnienia. Jak sama nazwa wskazuje, konstrukcja ubezpieczenia przypomina grupową ochronę pracowników, tak więc przy stosunkowo niedużej składce można oczekiwać świadczeń na wypadek szeregu zdarzeń. Dostępne na rynku rozwiązania, choć różnią się zakresem, sumami odszkodowań czy wreszcie składką, zazwyczaj chronią ubezpieczonego na wypadek:

  • śmierci - świadczenia na wypadek utraty życia w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku (NW), wypadku komunikacyjnego, a także obu rodzajów wypadków poniesionych przy pracy. Do tego zwykle dochodzi trwała utrata zdolności do pracy w wyniku NW.
  • kłopotów zdrowotnych - w zależności od ubezpieczyciela katalog świadczeń obejmuje od kilku do kilkunastu poważnych chorób, a także operacje/zabiegi szpitalne oraz wypłaty za określony okres pobytu w szpitalach wskutek zachorowania, udaru czy zawału.
  • uszczerbku na zdrowiu - określone procentowo odszkodowania za uszkodzenia ciała poniesione w wyniku wypadków czy zdarzeń przy pracy często połączone z rekompensatą za utracony dochód w trakcie leczenia lub przebywania na zwolnieniu.
  • zdarzeń z udziałem bliskich - wypłaty określonych sum po śmierci małżonka/partnera, utracie rodziców czy teściów, dzieci (w tym za urodzenie czy urodzenie martwych) .
Warunki ubezpieczenia w ramach grup otwartych

Niewątpliwym wyróżnikiem grup otwartych jest ich powszechna dostępność. Obecnie ma je w swojej ofercie każde z liczących się na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. W przeciwieństwie do typowo ochronnych polis indywidualnych badania lekarskie nie są wymagane (wystarczą oświadczenia), jednak na część zdarzeń obowiązują za to okresy karencji. Ubezpieczone mogą zostać osoby nawet do 80 roku życia, w ramach specjalnych wariantów dla seniorów.