Medical assistance - pomoc w razie potrzeby

zdjęcia artykułu 1
2018-04-21 02:59 | Opublikował: Administrator
Wizyta lekarza w domu, organizacja opieki nad dziećmi gdy rodzic trafi do szpitala, dowóz niezbędnych leków - to tylko niektóre z opcji w ubezpieczeniu medical assistance.

Usługi assistance w są zazwyczaj kojarzone z pakietem dostępnych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, ale coraz częściej decydujemy się na assistance domowe i medyczne. To drugie ma zapewnić niezbędną pomoc w razie zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z innej przyczyny. Co niesie za sobą określone komplikacje zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym.

Medical assistance - jak to działa?

Co do zasady działania, assistance medyczne jest w istocie bardzo proste. Powiadomienie (zazwyczaj wystarczy telefoniczne) ubezpieczyciela o określonym fakcie uruchamia pomoc określoną w warunkach umowy ubezpieczenia. Firma bierze na siebie ciężar organizacji pomocy, jak też pokrycia jej kosztów. Czynne całodobowo centra powiadomień stają się szczególnie przydatne zwłaszcza w przypadkach, gdy mamy do czynienia z osobą mieszkającą samotnie lub w miejscowościach położonych daleko od placówek opieki ambulatoryjnej. Ubezpieczenie obejmuje zazwyczaj nie tylko właściciela polisy, ale również najbliższych członków jego rodziny.
Medical assistance można zazwyczaj znaleźć w ramach innych ubezpieczeń. Jednym z przykładów może być ERGO 7 Hestii, gdzie widnieje jako opcjonalna ochrona obejmująca m.in.:

   organizację wizyty lekarza oraz pokrycie jej kosztów (z dojazdem),


  zorganizowanie i opłacenie przyjazdu pielęgniarki, której opieka jest zgodna z zaleceniami lekarza,


   zapewnienie i pokrycie kosztów niezbędnego transportu medycznego w razie konieczności hospitalizacji,


  organizację i dowóz leków niezbędnych w trakcie rekonwalescencji,


   zorganizowanie i opłacenie opieki nad dziećmi do 16 lat, w razie dłuższego pobytu w szpitalu,


  zapewnienie i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami pozostającymi w domu lub mieszkaniu.

Dostępne opcje i zakres ubezpieczenia

Podobnie jak inne ubezpieczenia, także i medical assistance jest dostępne w wariantach, które można dostosować do konkretnych potrzeb zainteresowanych osób. Mogą one różnić się nie tylko sumą ubezpieczenia (limitem wsparcia), ale również jej zakresem terytorialnym. Assitance może obejmować pomoc w miejscu, które wskazano w umowie, jak również na terenie całego kraju, co jest szczególnie wskazane w przypadku osób często zmieniających miejsce pobytu np. w ramach częstych podróży służbowych.