Hestia Moja Firma - ochroń swój biznes i majątek

zdjęcia artykułu 1
2018-06-01 10:22 | Opublikował: Administrator
Optymalne i dobierane indywidualnie ubezpieczenie dla właścicieli małych i średnich firm.

Moja Firma od ERGO Hestii do ubezpieczenie dedykowane dla osób prowadzących swój biznes i poszukujących rozwiązania, które pozwoli kompleksowo uchronić go przed ewentualnymi stratami. Unikalna konstrukcja pozwala na taki dobór zakresu ochrony, jaki w danym momencie jest potrzebny, a w ramach jednej polisy można zabezpieczyć nie tylko firmowy, ale też własny majątek.

Ubezpieczenie Moja Firma - zakres i warunki

Każdy, nawet mały biznes jest inny, dlatego ubezpieczenie powinno w maksymalnym stopniu uwzględniać indywidualne potrzeby właściciela. Wybierając Moja Firmę mogą mieć oni pewność, że wykupują dokładnie to, czego na obecnym etapie rozwoju działalności potrzebują. Przedsiębiorca przy asyście doradcy sam jest w stanie wybrać interesujące go aspekty (moduły) oraz określić zakres ochrony w danym obszarze - od wariantu podstawowego aż po ochronę od wszystkich ryzyk (wariant All Risk). Moduły dostępne w ramach ubezpieczenia to:

 

Ogień i zdarzenia losowe - obejmuje uszkodzenia i zniszczenia mienia powstałe na skutek pożaru lub innych zdarzeń (huragany, deszcz nawalny itp.). Do tego dochodzą skutki przepięć, różnego rodzaju stłuczeń i pęknięć elementów szklanych czy ceramicznych.
  Kradzież i wandalizm - ubezpieczenie obejmuje skutki włamań oraz innego rodzaju kradzieży, włączając w rekompensatę za zniszczenia dokonane przez złodziei jak też możliwych aktów wandalizmu, włączając w to również tzw. graffiti.
  OC w życiu prywatnym i zawodowym - poza zwyczajowym ubezpieczenie OC w życiu prywatnym właściciele mają możliwość wyboru OC konkretnego zawodu (np. lekarza) jak też OC działalności gospodarczej chroniące np. przed konsekwencjami wprowadzenia wadliwego produktu a także OC posiadacza nieruchomości.
  Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - świadczenia na wypadek doznania określonych w umowie uszczerbków na zdrowiu, śmierci, utraty zdolności do pracy czy wypadków związanych z wykonywaniem zawodu. Ochrona może objąć również członków rodziny oraz pracowników.
 
Dodatkowe możliwości ochrony w ramach ubezpieczenia

Wybierając wariant All Risk ochrona obejmie w zasadzie wszystkie możliwe zdarzenia skutkujące stratami, poza nielicznymi i bardzo jasno określonymi w umowie wyłączeniami od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z kolei poza samymi powyższymi modułami zainteresowany przedsiębiorca ma jeszcze do wyboru dodatkowe możliwości ochrony obejmujące:

  • OC Najemcy - zabezpieczenia na wypadek zniszczeń bądź uszkodzeń dokonanych przez osoby wynajmujące lokal.
  • Cargo i bagaż - ochrona mienia służbowego i prywatnego (telefony, środki obrotowe oraz gotówkę) od ich uszkodzenia i zniszczenia w razie transportu.
  • Podróż - ubezpieczenie obejmujące podróże związane z prowadzeniem działalności oraz te czysto prywatne, pokrywające koszty leczenia czy transportu medycznego.
  • Assistance domu i firmy - organizacja i pokrycie kosztów fachowej interwencji na wypadek awarii (hydraulika, informatyka itp.).