ERGO podróż - ochrona podczas każdego wyjazdu

zdjęcia artykułu 1
2018-06-27 03:23 | Opublikował: Administrator
Kompleksowe ubezpieczenie na czas podróży prywatnych i służbowych.

Ubezpieczenie ERGO podróż to rozwiązanie dla osób poszukujących ochrony niezależnie gdzie, z kim i na jak długo wyjeżdżają. Pakiet pięciu ubezpieczeń, z których każde dostępne jest w trzech wariantach pozwala na indywidualny dobór zakresu i sum ubezpieczenia na każde ze zdarzeń (ryzyk), z jakimi można mieć do czynienia w podróży.

Ubezpieczenie na wakacje i delegacje

Podróżujemy w różnych celach. Od wakacji z partnerem lub rodziną, poprzez kilkudniowe delegacje w celach służbowych aż po długie wyjazdy za granicę w celach zarobkowych. Ubezpieczenie ERGO Podróż pozwoli na pełną ochronę podczas wyjazdów prywatnych i służbowych nie tylko posiadaczy polisy, ale także ich rodzin. Modułowa konstrukcja ubezpieczenia pozwala samodzielnie dobrać zakres i warianty ochrony wybierając je spośród dostępnych opcji.

Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia - ubezpieczenie obejmuje pomoc na wypadek nagłej choroby czy wypadku, a w szczególności leczenie ambulatoryjne, konsultacje czy wizytę u stomatologa. Do tego transport do placówki medycznej oraz powrotny, również do kraju w razie konieczności. Uwzględnia też koszty ewentualnego ratownictwa morskiego i górskiego.

Assistance w podróży - ubezpieczenie obejmuje m.in. opiekę nad dziećmi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny, pomoc w tłumaczeniu na potrzeby opieki medycznej oraz zabezpieczenia domu w przypadku zdarzeń losowych i kradzieży na czas podróży.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - ubezpieczenie obejmuje świadczenia w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku lub śmierci a także organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji po powrocie. W uzupełnieniu organizacji pomocy domowej i opieki nad dziećmi na czas rekonwalescencji.

Odpowiedzialności Cywilnej - ubezpieczenie obejmuje ochronę przed negatywnymi skutkami czynności życia prywatnego posiadacza polisy i bliskich - uszkodzenia sprzętu sportowego, mienia hotelowego. Środki z polisy zrekompensują szkody wyrządzone osobom trzecim.

Bagaż - ubezpieczenie chroniące przed skutkami utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia przewożonego bagażu. Polisa może też pokryć koszty zakupu pierwszej potrzeby gdy te zostaną utracone z bagażem oraz pomoc w razie utraty dokumentów czy środków płatniczych.

 

ERGO podróż - atuty i dodatkowe opcje ubezpieczenia

Do niewątpliwych atutów ubezpieczenia ERGO Podróż należą wysoki sumy ubezpieczenia przy zachowaniu bardzo przystępnej składki. W przypadku pomocy medycznej może ona sięgać do 1 000 000 zł, tak samo gdy chodzi o OC w życiu prywatnym.

Do tego dochodzi szereg opcji dodatkowych i rozszerzeń, przydatnych w zależności od indywidualnego charakteru podróży. Można ubezpieczyć sprzęt sportowy, zdrowie od następstw nabytej choroby przewlekłej, czy też negatywnych skutków wykonywanej za granicą pracy zarobkowej.