Agro Ekspert - ochrona maszyn rolniczych

zdjęcia artykułu 1
2018-07-02 01:59 | Opublikował: Administrator
Kompleksowe ubezpieczenie dla gospodarzy inwestujących w maszyny i urządzenia.

Zakup maszyn i osprzętu rolniczego zdecydowanie ułatwia prowadzenie gospodarstwa, ale wiąże się z niemałymi nakładami. Tym bardziej bolesna staje się więc ich utrata lub uszkodzenie. Przezorni rolnicy chcąc uchronić się od potencjalnych strat z tego tytułu mają do wyboru szereg ubezpieczeń chroniących ich od tego rodzaju ryzyk, a Agro Ekspert od Concordii jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o gospodarzach pragnących zabezpieczyć swoje maszyny praktycznie na każdy wypadek.

Pełne ubezpieczenie maszyn i urządzeń

Agro Ekspert to ubezpieczenie umożliwiające zabezpieczenie nie tylko maszyn rolniczych w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale również wszelkich urządzeń pracujących w gospodarstwie. Podpisujący polisę właściciele zyskują pewność, że niezależnie od biegu zdarzeń będą mogli liczyć na świadczenia umożliwiające pokrycie strat i tym samym nadal prowadzić działalność bez narażania się na utratę finansowej płynności. Dostępne w ramach pakietu ubezpieczenia obejmują:

  • OC pojazdów mechanicznych - obowiązkowe ubezpieczenie każdego konkretnego pojazdu (maszyny) chroniące właściciela przed odpowiedzialnością cywilną w razie spowodowania kolizji czy wypadku.
  • Agro Casco - ubezpieczenie chroniące samobieżne, zawieszane lub ciągnięte maszyny rolnicze (ciągniki, ładowarki, kombajny) od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży.
  • ogień i inne zdarzenia losowe - ochrona maszyn stacjonarnych, urządzeń i wyposażenia budynków w razie ich zniszczenia lub uszkodzenia wskutek pożaru, powodzi, huraganu itp.
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - świadczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu doznanych z sumami ubezpieczenia zaczynającymi się od 12 tys. zł.
  • OC usług międzysąsiedzkich - ubezpieczenie chroniące przed odpowiedzialnością cywilną rolników za szkody w mieniu lub osobie poniesione przez osoby trzecie podczas świadczenia tego typu usług (np. młócenie zboża). Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy do określonych w umowie sum.
  • porada prawna - usługi prawnicze niosą za sobą określone koszty, które mogą zostać pokryte z polisy gdy zachodzi konieczność konsultacji w trakcie trwania ubezpieczenia. Można korzystać z porad z zakresu prawa cywilnego, jak też rodzinnego, karnego, administracyjnego i pracy.


Zalety pakietu Agro Ekspert

Ubezpieczenie Agro Ekspert zostało stworzone o indywidualnych gospodarzach, klientach dealerów maszyn rolniczych i funduszy leasingowych. Umożliwia najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku - ochronę od wszystkich ryzyk we wszystkich wariantach (basic, premium, prestiż) oraz zawarcie umowy nawet na trzy lata, co wiąże się z wymierną oszczędnością na składce.
Wartymi uwagi możlwościami są m.in. odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach oraz pokrycie kosztów transportu maszyny po szkodzie. Istnieje także opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej, szczególnie przydatna w okresie intensywnych prac polowych.