Życie Casco - ochroń siebie i bliskich z Concordią

zdjęcia artykułu 1
2018-07-11 00:16 | Opublikował: Administrator
Ubezpieczenie dla tych, którzy pragną zadbać o to, co jest naprawdę ważne.

Życie jest najważniejsze, dlatego jego ochrona powinna być priorytetem. Concordia Życie Casco to rozwiązanie ubezpieczeniowe pozwalające zabezpieczyć właściciela polisy i jego najbliższych na wypadek szerokiej gamy przykrych zdarzeń, z jakimi można mieć do czynienia w sferze prywatnej i zawodowej. Suma ubezpieczenia zawarta w polisie może osiągać nawet milion złotych.

Pełna ochrona nawet na długie lata

Ubezpieczenie może objąć osoby między 16 a 70 rokiem życia, a jego adresatami są m.in. przedstawiciele wolnych zawodów, przedsiębiorcy lub inne osoby nie korzystające z ubezpieczeń grupowych w zakładzie pracy. Doskonale sprawdza się również jako zabezpieczenie pod kredyt - umowa może zostać zawarta nawet na 30 lat. Właściciele polis mogą liczyć na szereg świadczeń w różnych wypadkach, począwszy od stosunkowo niedużych uszczerbków na zdrowiu, a na wsparciu bliskich w razie śmierci kończąc. Poniżej krótkie wyliczenie:

  • śmierć (bez względu na przyczynę) - świadczenie wypłacane wskazanym w umowie bliskim zmarłego. Połowa ustalonej sumy może zostać wypłacona jeszcze w wypadku wykrycia przez lekarzy śmiertelnego schorzenia.
  • śmierć w wypadku - ubezpieczeni mogą liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenia dla rodziny w razie nagłej i niespodziewanej śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego zdarzenia.
  • kalectwo po wypadku - szereg świadczeń otrzymywanych w razie skutków przykrych zdarzeń, m.in. oparzeń II stopnia, złamań, utraty narządów zmysłu czy kończyn.

  • przejęcie opłacania składek - nie trzeba martwić się o obowiązek opłacenia składki w razie orzeczenia czasowej (od 6 miesięcy) lub trwałej (od 5 lat) niezdolności do pracy.
  • nowotwory i poważne zachorowania - w ramach umowy można ubezpieczyć się wyłącznie od nowotworów, ale też zdecydować się na pełną ochronę obejmującą 26 poważnych zachorowań. Wliczając w to m.in. zawał, udar mózgu, stwardnienie rozsiane czy schyłkową niewydolność nerek.
  • niezdolność do pracy - świadczenia wypłacane w razie trwałej, co najmniej 5-letniej utraty zdolności do pracy lub kilku następujących po sobie orzeczeń (np. pięciu na rok).
  • utrata bliskich - odszkodowanie na wypadek utraty małżonka lub dziecka ubezpieczonego.
Ubezpieczenie ze stałą składką

Ustalona w umowie ubezpieczenia składka jest stała na cały okres ubezpieczenia, a jej wysokość zależy od szeregu czynników, z których obok sumy świadczeń najważniejszy jest wiek chronionej osoby. Dlatego im krócej zwleka się z decyzją, tym mniejsze wydatki niesie to za sobą. Warto też wspomnieć, że opłacenie rocznej składki wypada zdecydowanie korzystniej niż np. uiszczanej każdego miesiąca.