Twój Plan Na Zdrowie z PZU

zdjęcia artykułu 1
2018-07-27 02:26 | Opublikował: Administrator
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w ramach sieci 2 000 placówek medycznych.

Choroba, uraz czy wypadek mogą przytrafić się zawsze, a walka z nimi w ramach powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej może oznaczać prawdziwą gehennę jeśli musimy skorzystać ze świadczeń, na które obowiązują kolejki. Te mimo kolejnych obietnic raczej się wydłużają niż skracają, więc nie chcąc czekać szukamy dostępu do prywatnych placówek, co niesie za sobą nieraz bardzo wysokie koszty. Na szczęście jest na to skuteczna alternatywa.

Plan na Zdrowie – możliwości w ramach ubezpieczenia

Plan na Zdrowie to prywatne ubezpieczenie medyczne skierowane do osób, które w razie potrzeby leczenia następstw wypadku, nowotworu czy innych schorzeń nie chcą borykać się z trudnościami publicznej służby zdrowia ani też rujnować domowego budżetu na pilne wizyty u prywatnych specjalistów. Ubezpieczeni mogą sami zdecydować, w jakich przypadkach oni lub ich bliscy zechcą skorzystać z polisy – wybierając podczas wizyty u doradcy interesujące ich opcje:

  • Plan na Zdrowie – podstawowy pakiet, obejmujący pomoc w razie wypadku ubezpieczeniowego, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia. Działania ubezpieczyciela obejmują organizacją i pokrycie kosztów świadczeń (konsultacji i badań) przez rok od uzyskania prawa do nich.
  • W Ciężkiej Chorobie – pomoc w razie tzw. ciężkiego zachorowania obejmująca określony ich określony katalog (m.in. udar, zapalenie mięśnia sercowego, stwardnienie rozsiane). Ubezpieczyciel opłaca i organizuje specjalistyczne konsultacje i niezbędne zabiegi przez okres roku od diagnozy.

  • W Leczeniu Nowotworu – właściciel polisy (lub jego najbliżsi nią objęci) otrzymują wsparcie w razie wystąpienia u nich nowotworu złośliwego, w tym tych najczęstszych: czerniaka, piersi, szyjki macicy czy płuc. Można skorzystać ze świadczenia pieniężnego, konsultacji, badań diagnostycznych, drugiej opinii medycznej czy konsylium lekarskiego. Okres na jaki przyznawane świadczenia wynosi w tym przypadku 3 lata.
  • W Trosce o Ciebie – kompleksowe rozwiązanie w razie uszkodzenia ciała lub chorób obejmujące organizację i pokrycie kosztów świadczeń niezbędnych do odzyskania zdrowia. Wariant ogólny obejmuje 48 procedur medycznych i dostęp do 8 rodzajów specjalistów, rozszerzony 186 procedur i 22 specjalności a najszerszy odpowiednio 398 i 29.
Prywatny pakiet medyczny dla Twoich potrzeb

Spośród powyższych opcji obligatoryjna jest tylko pierwsza, pozostałe zaś mogą być dobierane stosownie do potrzeb ubezpieczonych osób (wymagana jest co najmniej jedna opcja). Jak to ubezpieczenie działa w praktyce pokazano na ilustracji (w przypadku pierwszego, wypadkowego wariantu nie trzeba czekać na decyzję o przyznaniu świadczeń).

Możliwe jest zawarcie zarówno polisy indywidualnej, jak i rodzinnej przy czym w drugim przypadku ubezpieczenie musi obejmować co najmniej dwie osoby dorosłe. Co warte zaznaczenia, nie są wymagane żadne ankiety medyczne oraz nie ma okresów karencji.