Warta Dom – elastyczna ochrona Twojego majątku

zdjęcia artykułu 1
2018-08-08 01:50 | Opublikował: Administrator
Ubezpieczenie, które bardzo łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb.

Warta Dom to ubezpieczenie, gdzie w ramach jednej polisy można zabezpieczyć dom i mieszkanie, jak również inne składniki majątku, na których szczególnie nam zależy. Jego elastyczna formuła pozwala w sposób optymalny dopasować zarówno przedmiot, jak i zakres ochrony w ramach poszczególnych modułów. Wystarczy wsparcie doświadczonego doradcy, aby zawierając umowę nie tylko ochronić to, dla każdego najcenniejsze, ale również tak dostosować składkę, aby zapłacić dokładnie za to, czego na danym etapie życia potrzebujemy.

Ubezpieczenie nie tylko dla domu

Sama konstrukcja ubezpieczenia została podzielona na segmenty w ramach których można indywidualnie dobrać maksymalną sumę świadczeń na poszczególne grupy zdarzeń skutkujące uszczerbkiem majątku właściciela polisy i jego najbliższych. W części majątkowej ochronie mogą podlegać:

 •  domy jednorodzinne
 •  lokale mieszkalne lub stałe elementy ich wyposażenia
 •  domy letniskowe
 •  garaże lub inne budynki
 •  elementy małej architektury
 •  tzw. ruchomości domowe

Powyższe składniki majątku można zabezpieczyć zarówno na wypadek konsekwencji kradzieży z włamaniem czy rabunku, jak również na wypadek zdarzeń losowych (pożaru, dymu i sadzy, wybuchu, lawiny, naporu śniegu, deszczu nawalnego, zalania, przepięcia, upadku masztu lub drzewa) włącznie ze stłuczeniami i dewastacją. Warto nadmienić, że przy obliczaniu składki można liczyć na szereg zniżek m.in. za posiadaną instalację alarmową z monitoringiem, certyfikowane drzwi przeciwwłamaniowe czy też założone kraty.

Opcje dodatkowe w ramach ubezpieczenia

Poza częścią majątkową w ramach jednej polisy można też wybrać szereg opcji dodatkowych, tutaj paleta rozwiązań jakie oferuje Warta Dom przedstawia się dość szeroko i obejmuje m.in:

 • OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie na wypadek, gdy ubezpieczony lub inne osoby żyjące z nim w jednym gospodarstwie domowym będą zobowiązani do naprawienia szkód wyrządzonym osobom trzecim. Obejmuje też szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe. Zakres ochrony można również uzupełnić o:
 • OC najemcy – przydatne dla lokatorów wynajmowanych mieszkań, gdy Ci wyrządzą szkodę na rzecz właściciela
 • OC lokatora – opcja dla właścicieli wynajmowanych mieszkań, gdy lokatorzy wyrządzą szkodę osobom trzecim w związku z jego użytkowaniem
 • OC mienia powierzonego – ubezpieczenie dla korzystających np. ze sprzętu służbowego lub użyczonego przez operatorów usług
 • OC usług turystycznych – dla świadczących usługi turystyczne w miejscu ubezpieczenia
 • Sprzęt poza domem – ochrona sprzętu komputerowego, fotograficznego, a także instrumentów muzycznych oraz sprzętu medycznego i sportowego
 • Rower poza domem – zabezpieczenie na wypadek uszkodzeń w wyniku zdarzeń losowych (pożary, powodzie, silnego wiatru, wypadku, rabunku. Również assistance rowerowy.
 • Utrata czynszu – zwrot należności, gdy lokal najemcy nie nadaje się do użytku w wyniku zdarzenia losowego.
 • Nagrobki – ubezpieczenie obejmuje zarówno te zbudowane z płyt, jak i grobowce otwarte z dostępnym wnętrzem. Konstrukcje można ochronić od skutków poszczególnych zdarzeń losowych oraz skutków dewastacji.