Ubezpieczenie domu w budowie

zdjęcia artykułu 1
2018-08-22 12:13 | Opublikował: Administrator
Ochrona od pierwszej łopaty aż po dzień wprowadzenia się.

Budowa wymarzonego domu to proces, który z założenia musi potrwać. W tym czasie może dość do wielu nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą zaburzyć lub nawet zniweczyć włożony weń trud i pieniądze. Ubezpieczenie pozwoli ze spokojem przejść przez cały okres budowy, dzięki czemu właściciel będzie miał zapewniony spokój i pewność, że co cokolwiek się stanie, może zawsze liczyć na wsparcie.

Ubezpieczenie domu w budowie - zakres i przedmiot

Budowany dom można zabezpieczyć praktycznie na każdym etapie inwestycji, od stawiania fundamentów aż po prace wykończeniowe. Dobrze dobrana polisa pozwoli na uzyskanie odszkodowania i rekompensatę strat w wypadku szeregu sytuacji, jakie mogą mieć miejsce zarówno w toku prac budowalnych, jak też poza ich sezonem. W zakresie tego rodzaju umów można znaźć ochronę od:

  • skutków zdarzeń losowych - pożaru (w tym dymu i sadzy), wiatru, powodzi, silnych opadów, mrozu, śniegu i lodu a także zalania czy osunięcia lub zapadania się ziemi.
  • wandalizmu/dewastacji - uszkodzeń drzwi, elewacji, zniszczenia oszklenia i innych tego zdarzeń będących wynikiem umyślnych działań.
  • przepięć - zakłóceń pracy sieci elektrycznej w wyniku których uszkodzona zostaje instalacja elektryczna lub alarmowa.
  • włamań i kradzieży - w tym utraty elementów montowanych w toku budowy (grzejniki, armatura, podłoga itp.)
  • innych, nietypowych zdarzeń - dostępne warianty All Risk pozwalają zabezpieczyć dom przed każdą szkodą, więc nawet w przypadkach takich, jak np. wydziobanie elewacji prez ptactwo właściciele otrzymają odszkodowanie.

W kwestii przedmiotu ubezpieczenia (czyli tego, co można ubezpieczyć) ochrona może objąć poza murami także wszelkie zewnętrzne (rynny, parapety, kolektory) oraz wewnętrzne (instalacje, podłogi, meble) elementy wyposażenia domu. Jak również materiały budowlane przechowywane na placu budowy.

Zawieranie umowy ubezpieczenia domu w budowie

Tego rodzaju ubezpieczenie zazwyczaj jest wymagane, jeżeli samą budowę kredytował bank, ale ograniczenie się do podstawowego (wymaganego) ubezpieczenia pozwoli w zasadzie zabezpieczyć tylko interes kredytodawcy. Tymczasem wszelkiego rodzaju wyposażenie, sprzęty i przechowywana akcesoria w przypadku uszkodzenia, utraty i zniszczenia oznaczają zazwyczaj niemałe straty dlatego lepiej przed zawarciem umowy przedyskutować sprawę z doświadczonym doradcą. Skrojona na indywidualne potrzeby polisa pozwoli wówczas bez obaw doczekać upragnionego momentu wprowadzenia się.