Zabezpieczenie nieruchomości i majątku

zdjęcia artykułu 1
2017-11-20 16:25 | Opublikował: Administrator
Szeroki zakres ochrony mieszkań, domów i domków letniskowych. Ubezpieczenia na miarę potrzeb i oczekiwań.

Pełna paleta ubezpieczeń w zależności od rodzaju i stanu nieruchomości oraz pozostałych składników majątku Klienta. Oferta obejmuje m.in ochronę domu już na etapie jego budowy i prac wykończeniowych, poprzez ubezpieczenie od kradzieży, aż po pełen katalog zdarzeń losowych mogących zniszczyć lub uszkodzić budynek. W uzupełnieniu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i dla najemców.

Pożar i inne zdarzenia losowe - ubezpieczenia obejmujące zniszczenia i uszkodzenia w wyniku spłonięcia domu lub jego części oraz strat wskutek innych zdarzeń losowych jak np. wichury, gradobicia czy upadek drzew. Pozwala także na ochronę przed zalaniem czy naporem śniegu zimą.

Kradzież i włamanie - ochrona domu lub mieszkania przed konsekwencjami utraty wyposażenia powstałej w wyniku kradzieży lub kradzieży z włamaniem. Obejmuje również skutki uszkodzenia mienia związane z tego rodzaju zdarzeniami jak np. sforsowanych zamków czy ram lub szyb okien i drzwi.

Nieszczęśliwe wypadki (NNW) - ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków obejmująca właściciela nieruchomości oraz zamieszkujących z nim członków rodziny i bliskich. Obejmuje zdarzenia, których skutkiem jest śmierć, jak i trwały uszczerbek na zdrowiu.

Assistance domowe - kompleksowa obsługa fachowej pomocy niezbędnej w przypadku różnego rodzaju awarii czy usterek powstających podczas użytkowania domu lub mieszkania. Najczęstsze przykłady to naprawa sprzętu RTV/AGD, instalacji elektrycznej czy hydrauliki.

Domek letniskowy - pakiety ubezpieczeń dedykowanych dla posiadaczy domków letniskowych, użytkowanych przez właścicieli sezonowo lub sporadycznie w czasie wolnym od pracy. Chronią przed konsekwencjami kradzieży, aktów wandalizmu czy zdarzeń losowych.

Dom w budowie - ubezpieczenia posiadanej nieruchomości na czas trwania prac budowlanych, zabezpieczające obiekt i jego otoczenie przed kradzieżami (w tym materiałów budowlanych), skutkami zdarzeń losowych, czy innymi niezawinionymi uszkodzeniami konstrukcji.

OC posiadacza nieruchomości - dedykowane również dla zarządców, przewidziane na wypadek szkód związanych ze stanem technicznym zarówno samej budowli, jak też drzew i innych elementów architektury na terenie przylegającym do budynków na chronionej posesji.

OC w życiu prywatnym - chroni posiadacza przed skutkami zdarzeń, w których szkodę ponoszą osoby trzecie lub ich majątek. Dotyczy również domowników posiadacza polisy (chroniąc go na wypadek dziecięcych wybryków lub innych szkód z ich udziałem), a także jego zwierząt domowych.

OC najemcy - ochrania lokal przeznaczony na wynajem przed skutkami zniszczeń i uszkodzeń wyrządzonych przez użytkujące go osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze. Obejmuje również skutki wyrządzone w jego sąsiedztwie, jak np. zalanie sąsiednich pomieszczeń.