Ubezpieczenia dla weterynarii

zdjęcia artykułu 1
2018-09-06 03:00 | Opublikował: Administrator
Optymalna ochrona praktyki lekarskiej i majątku.

Weterynarze wykonujący swój zawód są obarczeni odpowiedzialnością porównywalną w zasadzie tylko z medykami leczącymi ludzi. Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla przedstawicieli tej profesji, obejmującą ochronę ich praktyki lekarskiej oraz posiadanego majątku. Optymalnie dostosowane do potrzeb ubezpieczenie pozwoli im na działalność bez obaw o konsekwencje nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie OC weterynarzy

W ramach prowadzonej przez siebie działalności, lekarze weterynarii powinni być chronieni przed odpowiedzialnością cywilną. Działanie w stresie, nierzadko pod presją czasu może spowodować niezamierzoną szkodę wyrządzoną innym osobom i tym samym narazić lekarza na poważne konsekwencje finansowe. Wsparcie ubezpieczyciela w takiej sytuacji może okazać się nieocenione. Tego rodzaju polisa swoim zakresem obejmuje m.in.:

  • szkody związane z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych
  • szkody powstałe przy wykonywaniu funkcji w charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu - dla lekarzy weterynarii zatrudnionych w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii
  • szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego albo wadliwym wykonaniem usług świadczonych w związku z prowadzoną praktyką
  • szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej formy
  • niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku.

Ochrona majątkowa - zakres i składniki

Jesteśmy w stanie ubezpieczyć miejsce wykonywania praktyki, jak też prywatny dom czy mieszkanie w ramach jednej polisy. Podczas spotkania z doradcą lekarz może sam wybrać, na wypadek jakich zdarzeń chce się zabezpieczyć bądź też zdecydować się na ochronę od wszystkich ryzyk (All Risk).

  • Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie od skutków kradzieży i wandalizmu
  • Ubezpieczenie sprzętu medycznego
  • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia (pojazdy, budynki)
  • Usługi assistance – pomoc fachowca w nagłej potrzebie

Uzupełnieniem tej części oferty jest ubezpieczenie bagażu i cargo, czyli ochrona przedmiotów osobistych oraz środków obrotowych od utraty lub zniszczenia w codziennym użytkowaniu lub transporcie (w tym sprzęt i narzędzia medyczne). Zakres ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek uszkodzeń, kradzieży i rabunku oraz zniszczenia lub zaginięcia towaru.