ERGO Sport - mistrzowska ochrona od Hestii

zdjęcia artykułu 1
2018-09-11 03:22 | Opublikował: Administrator
Ubezpieczenie dla pasjonatów i zawodowych sportowców.

ERGO Sport to ubezpieczenie dedykowane zarówno amatorom aktywnego wypoczynku, jak też osobom profesjonalnie uprawiającym wybrane przez siebie dyscypliny. Niezależnie, czy jest to prostu rekreacja czy też sposób na życie, każdy oczekuje od ubezpieczenia odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek urazu czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Oferta Hestii wychodzi naprzeciw tym potrzebom, zapewniając optymalnie dostosowany poziom ochrony praktycznie dla każdej aktywności związanej ze sportem.

ERGO Sport - cel i zakres ubezpieczenia


Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie niezbędnej pomocy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, w tym przede wszystkim jak najszybsze doprowadzenie do pełnej sprawności fizycznej w razie urazu. Polisa składa się z kilku modułów, a w każdym z nich są dostępne 3 warianty w zależności od tego, jak szerokiej ochrony oczekujemy.

  • rehabilitacja - pokrycie kosztów diagnostyki, niezbędnych zabiegów oraz operacji, w tym również opracowywanych indywidalnie planów oraz organizację ich realizacji (w tym dojazd do różnych ośrodków),
  • świadczenie - w sytuacji, gdy stan ubezpieczonego może uniemożliwiać rehabilitację, wówczas ubezpieczyciel wypłaca po prostu pieniądze, które można przeznaczyć np. na zakup niezbędnego sprzętu medycznego,
  • assistance - wsparcie w postaci organizacji i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej, dowozu leków, opieki nad dziećmy lub seniorami, pomoc psychologa,
  • NNW - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zapewniające ochronę także w razie doznania uszczerbku na zdrowiu w życiu codziennym,
  • OC - ochrona przed opowiedzialnością cywilną spowodowaną szkodami wyrządzonymi również przez dzieci i zwierzęta ubezpieczonego, w tym również we własnym domu czy mieszkaniu.

Możliwe opcje i adresaci ubezpieczenia


Ubezpieczenie ERGO Sport jest przeznaczone dla osób w wieku od 14 do 55 lat, pasjonatów amatorsko uprawianego sportu i zawodowców. W ramach dostępnych dodatków polsa może obejmować m.in. ubezpieczenie sprzętu sportowego, ochronę w trakcie podróży, bagaż oraz zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów i kursów. Dostępne rozszerzenia obejmują też m.in. dyscypliny ryzykowne i sporty ekstremalne.