Car Assistance - bezpieczni w podróży z Hestią

zdjęcia artykułu 1
2018-10-01 02:24 | Opublikował: Administrator
Otrzymasz niezbędne wsparcie, niezależnie od wydarzeń na drodze.

Car Assistance to ubezpieczenie, którego zadaniem jest udzielenie pomocy kierowcy w razie nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Kolizje, wypadki, awarie czy inne wydarzenia uniemożliwiające dalszą podróż zwykle wiążą się z niemałymi kłopotami i kosztami, ale posiadaczowi takiej polisy wystarczy jeden telefon, aby to ubezpieczyciel przejął na sobie obowiązek organizacji skutecznej pomocy.

Ubezpieczenie Car Assistance - zasady i warianty

Jej zakres jest doprecyzowany w umowie ubezpieczenia, a dostępne warianty można dostosować do potrzeb posiadacza pojazdu. Bo inne oczekiwania będzie mieć osoba, która używa auta, jako środka dojazdu do pracy w pobliskiej miejscowości, inne zaś kierowca często wyjeżdzający służbowo w różne części kraju lub poza jego granice. Dostępne w ofercie Hestii warianty są następujące:

  • WYPADEK - posiadaczom polisy przysługuje wsparcie w razie wypadku drogowego i utraty pojazdu w wyniku kradzieży, a także jego uszkodzenia wskutek aktu wandalizmu, pożaru czy wybuchu. Limit holowania wynosi 500 km w kraju oraz 250 km w przypadku konieczności jego organizacji za granicą. Pomoc obejmuje również organizację pojazdu zastępczego do pięciu dni, a także dowóz paliwa w razie potrzeby.
  • AWARIA - zawiera w sobie zakres poprzedniego wariantu, rozszerzając go o szereg innych zdarzeń uniemożliwiających kontynuowanie podróży. W tym przede wszystkim awarię pojazdu lub jego elementów, a także zdarzenia w rodzaju utraty kluczyków czy zatrzaśnięcia ich w środku. Z pojazdu zastępczego (jednorazowo do 5 dni) można skorzystać dwa razy w roku.
  • TURBO - jest rozszerzeniem obu poprzednich wariantów, zawiera ich pełen zakres zwiększając jednocześnie limit holowania, który w tym wypadku wynosi 1 000 km, gdy do zdarzenia dojdzie za granicą, a na terenie kraju jest dostępny bez ograniczeń.
Assistance drogowe w praktyce

Ubezpieczenie Assistance pozwala posiadaczowi pojazdu na uzyskanie maksymalnie efektywnej pomocy, gdy ten zostaje zmuszony do przerwania podróży. W razie zdarzenia drogowego (np. wypadku) wystarczy telefon do centrum alarmowego, którego obsługa bez zbędnej zwłoki zajmie się organizacją niezbędnych usług. Od dowozu brakującego paliwa, przez holowanie czy zapewnienie noclegu oraz pojazdu zastępczego. Dzięki czemu posiadacz polisy będzie mógł bez zbędnych przeszkód kontynuować jazdę.