Ochrona upraw z PZU

zdjęcia artykułu 1
2018-10-22 02:14 | Opublikował: Administrator
Płynność finansowa gospodarstwa niezależnie od pogody.

PZU Uprawy to ubezpieczenie dla osób prowadzących działalność rolniczą, w której wykorzystuje się zarówno uprawy dotowane, jak i te gdzie to wsparcie nie przysługuje. Warto pamiętać, że w przypadku tych pierwszych część składki (do 65 %) pokrywa budżet państwa. Ochrona zabezpiecza rolników przed stratami, które mogą wystąpić w uprawach polowych, dedykowanych tunelach czy szklarniach. Dzięki niemu właściciele gospodarstw rolnych zachowują płynność finansową niezależnie od kaprysów pogody.

Ubezpieczenie upraw rolnych - zakres i adresaci

Ubezpieczenie PZU uprawy jest adresowane do osób fizycznych (rolników indywidualnych), osób prawnych (np. spółek), a także jednostek, które osobowości prawnej nie posiadają jak stowarzyszenia i inne formy zrzeszania się rolników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele gospodarstw otrzymujący dopłaty bezpośrednie są zobligowani do ubezpieczenia przynajmniej połowy ich obszaru od co najmniej jednego tzw. ryzyka obowiązkowego spośród przymrozków, gradu, strat po przezimowaniu, suszy czy powodzi. Objęte ubezpieczeniem mogą być:

Uprawy polowe - zboża, rzepak i rzepik, kukurydza, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, tytoń i chmiel

Uprawy warzyw i owoców - drzewa i krzewy owocowe oraz ich owoce, wszelkie warzywa gruntowe, truskawki

 

Z kolei szczegółowy katalog tzw. ryzyk, czyli zdarzeń w wyniku których ubezpieczony ponosi stratę obejmuje:

  • grad - zniszczenie całych roślin lub ich części - więdnięcie, ścięcie czy złamanie łodyg, utrata liści czy ocętkowanie łodyg
  • ujemne skutki przezimowania - brunatnienia, gnicie, ubytek blaszki liściowej i masy korzenia
  • huragan - wyrwanie roślin z naturalnego podłoża, naderwanie, pęknięcia lub zgięcia
  • przymrozki wiosenne - uszkodzenie całych roślin lub błon komórkowych na skutek zamarznięcia soku w tkankach
  • powódź - zdarzenia skutkujące wygniciem, zżółknięciem, zamuleniem lub wypłukaniem roślin z podłoża
  • deszcz nawalny - skutki tzw. erozji wodnej, czyli wyrywania lub wypłukania roślin z naturalnego podłoża, a także jego zamulenie lub hamujące wzrost zaskorupienie
  • susza - uszkodzenie roślin lub ich części objawiające się więdnięciem, wysychaniem i obumieraniem czy przyspieszonym dojrzewaniem.
  • ogień - zniszczenia roślin wynikłe z ognia zaprószonego przez człowieka, jak i powstałego wskutek zdarzeń losowych

Dodatkowe opcje ochrony i składka

W ubezpieczeniach dotowanych rolnicy płacą jedynie część składki za ubezpieczenie, pozostałą część pokrywa Skarb Państwa. PZU umożliwia też rozłożenie płatności na raty, bez negatywnego wpływu na jej wysokość (nie ma zwyżki). Uzupełnieniem tego rodzaju ochrony jest ubezpieczenie upraw niedotowanych, dzięki którym ochrona obejmuje cały areał, wliczając w to nie objęte wsparciem rośliny w szklarniach i tunelach. Wartą uwagi opcją jest również ochrona nakładów poniesionych na uprawy (materiał siewny, nawozy i środki ochrony roślin).