GoAgro - ochrona mienia rolnika

zdjęcia artykułu 1
2018-11-04 22:53 | Opublikował: Administrator
Kompleksowy pakiet ubezpieczeń z elastyczną konstrukcją polisy.

GoAgro to pakiet ubezpieczeń stworzonych przez Gothaer z myślą o rolnikach poszukujących solidnej ochrony swojego mienia, począwszy od budynków, poprzez maszyny aż po pozostały zgromadzony w gospodarstwie dobytek, a także działalność pozarolniczą (agroturystyka). Wszystko to może być ubezpieczone w ramach jednej polisy ubezpieczeniowej, skonstruowanej w taki sposób, aby chroniła dokładnie to, czego jej właściciel potrzebuje.

GoAgro - zakres ubezpieczenia i możliwości dostosowania

Umożliwia to modułowa konstrukcja ubezpieczenia, dzięki której można ograniczyć się zarówno do niezbędnego minimum (ochrona obowiązkowa), jak też dobierać poszczególne elementy zgodnie z aktualnymi potrzebami właścicieli gospodarstw. Ustawowo wymagane ubezpieczenie obejmuje:

  • OC rolnika - podstawowa ochrona przed roszczeniami z tytułu szkód wyrządzonych w związku z faktem posiadania gospodarstwa rolnego, chroni rolnika, jego najbliższych oraz osoby pracujące w gospodarstwie.
  • Budynki - ochrona budynków wchodzących w skład gospodarstwa ograniczona tylko do wybranych zdarzeń losowych (brak m.in. skutków mrozu, przepięć, zalania, sadzy czy dymu). Zabezpiecza tylko samą kostrukcję - mury, dach, tynki, okna, drzwi i wylewki podłóg.


 

Mając na uwadze ograniczenia części obowiązkowej, przezorni właściciele gospodarstw decydują się na dobrowolne rozserzenia w ramach polisy. Ich paleta w ramach GoAgro jest wyjątkowo bogata i może obejmować:

  • Mienie (dobytek) - ruchomości domowe i elementy wyposażenia, narzędzia, posiadane zwierzęta domowe i gospodarskie, przechowywane materiały i zapasy (opał, pasze, nasiona itp.). Do tego składowane w gospodarstwie ziemiopłody.
  • Maszyny (agrocasco) - gotowe do eksploatacji maszyny rolnicze (do 30 lat), zarówno te z własnym napędem, jak i bez, a także środki transporotowe (przyczepy, wozy paszowe, beczkowozy itd.). Ubezpieczeniem można także objąć części do niektórych maszyn.
  • Mienie od stłuczenia i pęknięcia - ochrona przed skutkami tego rodzaju zdarzeń zabezpieczenia wewnętrzne i zewnętrzne oszklenie budynków, szklane elementy wyposażenia i urządzeń, a także wykonane ze szkła elementy maszyn rolniczych.
  • NNW - czyli Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - ochrona gwarantująca świadczenia w razie doznania trwałych uszczerbków na zdrowiu, kalectwa, lub śmierci. Obejmuje ubezpieczonego oraz jego bliskich oraz osoby zatrudnione do pracy (na czas pracy).
Rozszerzenia i zalety ubezpieczenia GoAgro

Część dobrowolna pakietu to także rozszerzenia wymaganych ustawowo ubezpieczeń, w części dotyczącej budynków rolnych katalog zdarzeń losowych jest zdecydowanie szerszy, z możliwością uwzględnienia ochrony od skuktów przepięć czy dewastacji. Z kolei jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną, możliwe jest wykupienie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz OC działalności agroturystycznej, jeśli rolnik takową prowadzi.