Ochrona podczas wakacji i delegacji

zdjęcia artykułu 1
2017-11-20 16:30 | Opublikował: Administrator
Podróżowanie niesie ze sobą określone ryzyka. Jesteśmy w stanie skutecznie ochronić przed każdym z nich.

Aktualna oferta tego rodzaju polis pozwala kompleksowo zabezpieczyć zarówno każdego z uczestników podróży (leczenie, rehabilitacja, koszty akcji ratowniczej), jak też przewożony przez nich majątek - od bagażu po wyspecjalizowany sprzęt sportowy, który możemy ochronić przed kradzieżą lub uszkodzeniem. Ochrona może objąć również pokrycie kosztów niewykorzystanych atrakcji, karnetów czy kursów.

OC prywatne w podróży - zabezpieczenie przed odpowiedzialnością cywilną zawierane na czas wycieczek lub innych form turystyki. Pozwala osłonić się przed finansowymi skutkami nieumyślnych szkód wyrządzonych także przez dzieci ubezpieczonych.

Leczenie za granicą - ochrona zapewniająca osobom podróżującym natychmiastową i niezbędną pomoc w razie konieczności interwencji lekarskiej lub hospitalizacji. Może również pokryć koszty organizacji i zajęć indywidualnego planu rehabilitacji skutków wypadku.

Koszty akcji ratowniczej - zabezpieczenie na wypadek konieczności zorganizowania akcji ratowniczej przez wyspecjalizowane służby. Obejmuje również pokrycie kosztów transportu wodnego lub lotniczego oraz ewentualnej pomocy lekarskiej koniecznej w jego trakcie.

Ochrona bagażu - ubezpieczenie przewożonego przez podróżujących bagażu na wypadek jego utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia lub uszkodzenia. Ochrona obejmuje zdarzenia z nim związane na obszarze całego świata do wysokości sumy ubezpieczenia.

Następstwa NW w podróży - ochrona każdego uczestników podróży od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie jej trwania. Zabezpieczenia obejmują zarówno procentowe uszczerbki na zdrowiu, jak również świadczenia na wypadek śmierci.

Ochrona sprzętu sportowego - Rozwiązania przeznaczone dla osób preferujących aktywny wypoczynek, które zamierzają do tego wykorzystać posiadany przez siebie sprzęt sportowy (rowery, kajaki, skutery wodne itp.). Chronią go przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Assistance w podróży - umożliwia komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się dzięki natychmiastowej pomocy w razie awarii, wypadku czy innego przykrego znaczenia. Obejmuje m.in. interwencje fachowców, zapewnienie transportu lub noclegu zastępczego czy holowanie.